Case study EXE Jeans: 269% nárůst Open Rate díky přechodu na Ecomail

E-mail marketing > Case study EXE Jeans: 269% nárůst Open Rate díky přechodu na Ecomail

Měl jsem tu čest pomoct firmě EXE Jeans s přechodem na Ecomail. Hlavním cílem byla snadná a rychlá implementace nového nástroje a zefektivnění služeb, což se mělo logicky odrazit i v nárůstu tržeb. S celým procesem mi pomáhala agentura Promogen, která měla pak na starosti především tvorbu strategie pro automatizace. Jak se to celé seběhlo a jak to dopadlo?

Od poptávky k objednávce za 9 dní

Firma EXE Jeans poptávala nový nástroj pro efektivní e-mail marketing. Poptávka mi přišla v březnu 2021, obratem jsem si domluvili společný Google Meet call, kam jsem rovnou přizval agenturu Promogen.

Během callu jsem kromě zjišťování potřeb klienta a nároků na nový nástroj také prezentoval naši aplikací a nabídl možnost outsourcovat některé služby od agentury Promogen, se kterou jsme spolupracovali i na jiných projektech. Celý obchodní proces, od prvotní poptávky po potvrzení spolupráce, trval pouze 9 dní. A tak mohla začít implementace.

EXE Jeans předtím využívali SmartEmailing, kde dle svých slov byla kamenem úrazu špatně nastavená spolupráce. Od přechodu na Ecomail si slibovali především zvýšení kvality služeb v rámci obsahu, intuitivní ovládání, snadné vyhodnocování kampaní a rychlou a efektivní komunikaci při řešení kampaní.

Proč do hry vstoupil Promogen

Agenturu Promogen jsem do procesu přizval už na úplném začátku, protože poptávka kromě nástroje obsahovala i potřebu služeb, které sice umíme i v Ecomailu, ale viděl jsem tam větší potenciál pro klienta právě ve využití pokročilých služeb agentury Promogen.
S Promogenem spolupracujeme poměrně pravidelně: „Rádi se účastníme společných školení a webinářů pro širší veřejnost, díky kterým s Ecomailem pomáháme českým e-shopům s návrhem e-mailingové strategie a s rozšiřováním obzorů, co vše se dá v e-mail marketingu dělat,” říká Jakub Malý z agentury Promogen.

Průběh přechodu na Ecomail

Kompletní přechod na Ecomail trval 34 dní s tím, že „testování“ Ecomailu začalo už po 19 dnech. Kromě toho, že jsem měl možnost nahlížet do původního nástroje a po celou dobu udržoval komunikaci s klientem, částečně jsem projektově dohlížel nad agenturou a domlouval s nimi potřebné kroky ke spokojenosti klienta. Velký podíl na rychlosti přechodu a hladkém průběhu má samozřejmě i práce agentury Promogen.

„Pomáhali jsme od samotného začátku s přechodem nástroje a jeho implementací včetně technické dokumentace pro programátory. Měli jsme na starosti migraci kompletních dat do Ecomailu a následnou validaci tak, aby data byla očištěná a my měli všechny potřebné informace. Součástí bylo i očištění databáze od “mrtvých” kontaktů,” říká Jakub Malý z Promogenu.

Po implementaci Ecomailu

Po úspěšné implementaci, která proběhla takřka bez zádrhelů, řešil Promogen zejména návrhy strategie v rámci automatizovaných kampaní a také realizaci po exekuční stránce a vývoje. Díky přechodu na nový nástroj začala firma EXE Jeans e-mailing více využívat a počítat s ním po strategické stránce jako se silným kanálem v rámci retence.

EXE Jeans si po implementaci pochvalovali především zvýšenou kvalitu obsahu, která měla samozřejmě vliv na OR, CTR a na celkové tržby z e-mailingu.

Náklady vs výsledky

NástrojSmartEmailingEcomail
Cena správy databáze (50 tis. kontaktů)5 400 Kč bez DPH6 300 Kč bez DPH
Cena za měsíční správu e-mailingu9 600 Kč bez DPH7 800 Kč bez DPH
Open Rate8,55 %23,01 %
Click Through Rate16,26 %15,08 %

Měsíční náklady na správu se v případě Ecomailu snížily o 900 Kč. Po přechodu na Ecomail a pročištění databáze se Open Rate zvýšil o 269 % z 8,55 % na 23,01 % při zachování téměř stejné proklikovosti. Tržby z e-mailingu dosahovaly v průměru vyšší desetitisíce na jednu rozesílku. V případě předchozího nástroje se tržby pohybovaly v řádech tisíců až nižších desetitisíců. Přesná čísla tržeb EXE Jeans neuvádí. 

EXE Jeans po implementaci využívali Ecomail více než rok, stejně jako služby Promogenu. Během této doby jsme absolvovali nespočet callů, kde jsme společně kromě zpětné vazby řešili také rozvoj aplikace pro potřeby firmy a rovněž ladili spolupráci s Promogenem. 

V současnosti EXE Jeans Ecomail ke správě e-mailingu již nepoužívá z důvodu přeorientování strategie na kombinaci s retailem. Přesto implementaci Ecomailu a jeho více než roční využívání považují za vydařený a užitečný krok pro rozvoj e-mail marketingu v rámci firmy.

Jsem online

Jsem offline

Cesta k nejrychlejšímu spojení vede tudy.

jajsem@andrekohout.cz

+420 777 774 263

IČO 06115764

 
André Kohout